Posts Tagged 'دردودل'

شانس

در چند پست قبلم، وجود «شانس» را به طور کامل باطل کردم. آن هم با دلیل علمی. حال، با وجودی که من خودم وجود شانس را به طور علمی انکار کردم اما به طور عملی حضور شانس را در زندگیم شاهدم. نمیدانم، اگر شانس نباشد، پس چه هست؟ آخر مگر کسی که شانسش خوب است، همان نیست که همه اتفاقاتی که کمتر شخصا درش دخالت مستقیم دارد به وفق مرادش میشود و بدشانس عکسش. پس، اگر منی که برایم اتفاقات بد، پشت سرهم ردیف میشود، بدشانس نباشم، چه هستم؟ آیا اتفاقاتی که کاملا مستقل از فعلیت و تصمیم من هست، به طور متوالیا و به وجه بد نیز صورت میگیرد، آیا بازهم نمیشود گفت که شانس بدی دارم؟ نه، پس چه میتوان گفت؟

Advertisements

مشترک فید شوید !

RSS گودر

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.

بالاترین امتیازها

آمار

  • 14,257 hits

لایک‌خور فید فیدبرنریم

به 1 مشترک دیگر بپیوندید

Advertisements